Kontakt:

Anketa:

Návštevnosť:

Hruboňovo - NašeObce.sk

Aktuality

Verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu: „Územný plán obce Hruboňovo - návrh“

 Pozvánka

 

   Obec Hruboňovo ako obstarávateľ v súlade s ustanovením § 11 odst.4 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zvolávajú

 

Verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu: „Územný plán obce Hruboňovo“, ktoré sa uskutoční dňa

 

04.08.2017 o 10.00 hod.

na priestoroch zasadačky Obecného úradu Hruboňovo

 

Program:

  • Otvorenie prerokovania
  • Predstavenie správy o hodnotení
  • Vyhodnotenie vplyvov na ŽP
  • Diskusia
  • Záver

Zoznam aktualít

Oznam o zmene ordinačných hodín MUDr. Grafenau
Oznam o zmene ordinačných hodín MUDr. Grafenau
Súhrnné výsledky hlasovania za obec Hruboňovo
Súhrnné výsledky hlasovania za obec Hruboňovo
Výsledky volieb 2017 - Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na predsedov podľa územného členenia
Výsledky volieb 2017 - Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na predsedov podľa územného členenia
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácie pre voliča
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácie pre voliča
Územný plán obce Hruboňovo – návrh - oznámenie o prerokovaní „ Územného plánu obce Hruboňovo – návrh“
Územný plán obce Hruboňovo – návrh - oznámenie o prerokovaní „ Územného plánu obce Hruboňovo – návrh“
Poplatky splatné v mesiaci január 2017
Oznam o splatnosti poplatkov január 2017 Poplatok za spotrebovanú vodu Poplatok za psa za rok 2017 ...
Daň z nehnuteľností
Povinnosť podať daňové priznanie majú z nehnuteľností fyzické osoby alebo právnické osoby, ak v priebehu roku 2016 ....