Kontakt:

Anketa:

Návštevnosť:

Hruboňovo - NašeObce.sk

Aktuality

Zber veľkoobjemového odpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 14.10.2017  sa organizuje zber veľkoobjemového odpadu. Odpad je potrebné priniesť na zberné miesta, kde budú umiestnené kontajnery.

Kontajnery budú umiestnené na zberné miesta v sobotu a v nedelu.

Zberné miesta: 

časť Suľany  - pri obecnom úrade

časť Výčapky -  vo dovre pri kultúrnom dome 

 

Jedná sa o zber nadrozmerného komunálneho odpadu, ktorý sa nezmestí do 110 l zberných nádob. Do kontajnera je zakázané dávať pneumatiky, elektroodpad, stavebný odpad, farby, oleje a iné nebezpečné odpady.

 

Zoznam aktualít

Oznam o zmene ordinačných hodín MUDr. Grafenau
Oznam o zmene ordinačných hodín MUDr. Grafenau
Súhrnné výsledky hlasovania za obec Hruboňovo
Súhrnné výsledky hlasovania za obec Hruboňovo
Výsledky volieb 2017 - Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na predsedov podľa územného členenia
Výsledky volieb 2017 - Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na predsedov podľa územného členenia
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácie pre voliča
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácie pre voliča
Územný plán obce Hruboňovo – návrh - oznámenie o prerokovaní „ Územného plánu obce Hruboňovo – návrh“
Územný plán obce Hruboňovo – návrh - oznámenie o prerokovaní „ Územného plánu obce Hruboňovo – návrh“
Poplatky splatné v mesiaci január 2017
Oznam o splatnosti poplatkov január 2017 Poplatok za spotrebovanú vodu Poplatok za psa za rok 2017 ...
Daň z nehnuteľností
Povinnosť podať daňové priznanie majú z nehnuteľností fyzické osoby alebo právnické osoby, ak v priebehu roku 2016 ....