Kontakt:

Anketa:

Návštevnosť:

Hruboňovo - NašeObce.sk

Výpis z evidencie správcu dane a poplatku

Daňový poplatník môže požiadať o výpis z evidencie daní a poplatkov.

 

Doklady:

žiadne

 

Poplatok:

1,50 EUR – Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive

3,00 EUR – Vydanie potvrdenia

 

Lehota:

 na počkanie

 

Predpis:

Zákon č. 145/1995 o správnych poplatkoch