Kontakt:

Anketa:

Návštevnosť:

Hruboňovo - NašeObce.sk

Vydanie matričných dokladov - rodný, sobášny, úmrtný list

Matričný doklad – výpis z matriky – možno vydať len:

  • osobe, ktorej sa týka – osobne alebo na písomnú žiadosť
  • alebo rodinným príslušníkom (otec, mama, brat, sestra)


Doklady:

  • občiansky preukaz


Poplatok:

5,- €

 

Predpis:

Zákon 154/1994 Zb. o matrikách