Kontakt:

Anketa:

Návštevnosť:

Hruboňovo - NašeObce.sk

Kontakt

Toto webové sídlo www.hrubonovo.sk spravuje Obec Hruboňovo a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

 

Správca obsahu:

Obec Hruboňovo
Adresa:
Obec Hruboňovo
Hruboňovo 153
951 25 Hruboňovo

IČO: 00 308 013

 

Samosprávny kraj: Nitriansky
Okres: Nitra

Región: Nitriansky
Počet obyvateľov: 508 (31.12.2012)
Rozloha: 1155 ha
Prvá písomná zmienka: V roku 1247

 

Všeobecné informácie:info@hrubonovo.sk
Podateľňa: podatelna@hrubonovo.sk
Starosta : Vladimír Fabo, starosta@hrubonovo.sk, Tel: 037 / 789 60 65
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@hrubonovo.sk

 

Sekretariát:
Tel: 037 / 789 60 65
Fax: 037 / 789 68 58
Email: sekretariat@hrubonovo.sk

 

Kompetencie:
Obec Hruboňovo je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 

Úradné hodiny:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

 

07:30 - 15:30
07:30 - 15:30
07:00 - 17:00

07:30 - 15:30

07:30 - 13:30

 

Technický prevádzkovateľ:

wbx, s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.:
+421 55 644 25 35