Kontakt:

Anketa:

Návštevnosť:

Hruboňovo - NašeObce.sk

Aktuality

Poplatky splatné v mesiaci január 2017

Poplatky mesiaci  január 2017
 

Poplatok za spotrebovanú vodu za obdobie jún 2016 - december 2016

výška poplatku je stanovená na základe spotrebovanej vody za obdobie jún 2016 -  december 2016 vyčíslenej vo vyúčtovaní , ktoré je doručované do schránok odberateľov 
 
Informácie o spôsobe úhrady 
  • podľa pokynov na vyúčtovaní
 

Poplatok za psa za rok 2017

 
výška poplatku je  stanovená na 5,- € za psa.
 
Informácie o spôsobe úhrady 
  • v hotovosti do pokladne OU
  • prevodným príkazom  na číslo účtu IBAN SK50 5600 0000 0009 2189 0001

- VS uviesť "číslo domu a rok 2017" (pr. 1532017)

- do poznámky "priezvisko a meno platitela a poplatok pes" (pr. Šlušný Juraj , poplatok pes )

Zoznam aktualít

Oznam o zmene ordinačných hodín MUDr. Grafenau
Oznam o zmene ordinačných hodín MUDr. Grafenau
Súhrnné výsledky hlasovania za obec Hruboňovo
Súhrnné výsledky hlasovania za obec Hruboňovo
Výsledky volieb 2017 - Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na predsedov podľa územného členenia
Výsledky volieb 2017 - Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na predsedov podľa územného členenia
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácie pre voliča
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácie pre voliča
Územný plán obce Hruboňovo – návrh - oznámenie o prerokovaní „ Územného plánu obce Hruboňovo – návrh“
Územný plán obce Hruboňovo – návrh - oznámenie o prerokovaní „ Územného plánu obce Hruboňovo – návrh“
Poplatky splatné v mesiaci január 2017
Oznam o splatnosti poplatkov január 2017 Poplatok za spotrebovanú vodu Poplatok za psa za rok 2017 ...
Daň z nehnuteľností
Povinnosť podať daňové priznanie majú z nehnuteľností fyzické osoby alebo právnické osoby, ak v priebehu roku 2016 ....